Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Tussenkomst wetsontwerp diverse bepalingen Binnenlandse Zaken

Tussenkomsten op beleidsnota'sPosted by franky demon Thu, October 22, 2015 20:03:46
Vandaag werd het wetsontwerp houdende diverse bepalingen omtrent Binnenlandse Zaken besproken in de Kamer.
Omtrent de voorgestelde wijziging in verband met de voorlopige inschrijvingen voor woningen die onbewoonbaar verklaard werden herinnerde ik eraan dat wij hier liever verder in hadden willen gaan en in principe aan de gemeenten de mogelijk willen bieden om de inschrijving te weigeren. We hopen in elk geval dat de bevoegde administratieve overheden en Justitie passend gevolg zullen geven aan de vaststellingen van overtredingen die door de lokale besturen worden gedaan.

Ik uitte ook mijn twijfels met betrekking tot de voorgestelde wijziging voor inschrijving van gedetineerden zonder hoofdverblijf, op het referentieadres van het OCMW van de gemeente waar hij laatste zijn hoofdverblijf had. We stellen ons vragen bij de administratieve vereenvoudiging die daarvan uitgaat.

Wat betreft de wijzigingen inzake de civiele veiligheid bracht ik nogmaals het belang van de preventieve taken die nu aan de brandweerzones worden toegekend onder de aandacht.

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post216