Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Motivering en ondersteuning politiemensen

Vragen in plenaire zittingPosted by franky demon Tue, May 10, 2016 12:14:21

In afwachting van het Nationaal Veiligheidsplan, vroeg ik de minister wat hij zal ondernemen om de politiemensen te motiveren en te ondersteunen zodat ze hun opdrachten op een goede manier kunnen blijven uitvoeren. Naast de extra aanwervingen die reeds voorzien zijn gaf de minister aan via het kerntakendebat nog eens een capaciteit van 2500 mensen vrij te maken. Een extra motivatie die uit dit debat voortvloeit is dat onnodige taken uit hun job zullen verdwijnen zodat ze zich enkel op het echte politiewerk kunnen concentreren. Daarnaast wordt waar nodig ook de infrastructuur en het materiaal aangepakt.

Bekijk hier het videofragment van mijn vraagstelling:
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post253