Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

te kort aan vrijwilligers bij de brandweer

BrandweerPosted by franky demon Tue, May 17, 2016 16:44:31
Brandweerkorpsen hebben het moeilijker om vrijwilligers aan te trekken. Ik vroeg de minister dan ook welke maatregelen hij zal nemen om vrijwilliger brandweerlieden aan te trekken.
Vanuit de federale overheid zal een rekruteringscampagne opgestart worden waarbij gedurende minstens vijf jaar campagnemateriaal ter beschikking zal gesteld worden van de hulpverleningszones. De zones zullen dit materiaal dan zelf kunnen inzetten wanneer nodig om brandweervrijwilligers in hun zone te rekruteren.
Als aanvulling en ondersteuning op de lokale acties wordt onder andere een rekruteringswebsite voorzien, drukwerk ontwikkeld en er wordt ingezet op sociale media. Daarnaast zal op mijn aandringen een filmreeks ontwikkeld worden waarin het hele traject van kandidaat tot brandweervrijwilliger overlopen wordt. Lees hier het volledige antwoord  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post255