Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Lokale veiligheidsbevraging

KrantenartikelsPosted by franky demon Tue, June 21, 2016 10:04:44
Sinds 1997 werd de veiligheidsmonitor zeven keer gerealiseerd, dit is een grootschalige bevolkingsbevraging die peilde naar o.a. het onveiligheidsgevoel. In 2011 werd dit vervangen door een lokale veiligheidsbevraging. Dergelijke bevragingen zijn interessant om de noden op vlak van veiligheid en politie te kennen zodat daarop kan ingezet worden, zowel lokaal als nationaal. De zones kregen voor de uitvoering van deze bevraging ondersteuning van de federale politie voor de verwerking en rapportering van de gegevens. Nu valt deze extra ondersteuning echter weg waardoor een extra last bij de zones terecht komt.
De lokale zones zullen nu echter zelf initiatief moeten nemen als ze zo’n bevraging willen organiseren, dat blijkt uit een vraag die ik stelde in de commissie Binnenlandse zaken. Het kan niet dat er steeds meer opdrachten naar de lokale zones worden doorgeschoven. kleine zones hebben vaak onvoldoende mankracht om zelf een grondige bevraging en verwerking te doen. De minister gaf aan bij een grote vraag vanuit de zones eventueel het wegvallen van extra ondersteuning te herbekijken.  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post263