Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strafbaar stellen van het binnendringen in een havengebied

Wetgevend werkPosted by franky demon Tue, June 21, 2016 11:23:02
Momenteel staat men vrij machteloos tegenover personen die het havengebied willen binnendringen. De federale politiediensten in de havens en de lokale politiediensten in de buurt van de havens kunnen immers niet meer doen dan overgaan tot bestuurlijke aanhoudingen. Wanneer een poging tot binnendringen mislukt, ondernemen deze personen op latere tijdstippen dan gewoon een nieuwe poging.
Dit wetsvoorstel wil aan deze problematiek tegemoetkomen, door het strafbaar stellen van (de poging tot) het binnendringen van een haven zonder dat men in het bezit is van een machtiging of toelating, op een manier gelijkaardig aan het binnendringen van een luchtvaartterrein. Lees hier het wetsvoorstel

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post264