Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, wat de maximumfactuur betreft voor patiënten opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis

Wetgevend werkPosted by franky demon Tue, June 21, 2016 11:32:05
De maximumfactuur beperkt de jaarlijkse medische kosten voor gezinnen tot een plafondbedrag. Bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis worden de persoonlijke aandelen die verbonden zijn aan de verblijfskosten van deze opname enkel tijdens het eerste jaar ziekenhuisopname meegerekend voor de teller van de maximumfactuur.
Voor patiënten die langdurig in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen zijn, betekent dit dat de persoonlijke aandelen die verbonden zijn aan de verblijfskosten
vanaf het tweede jaar opname niet meer meetellen. Voor deze patiënten, die reeds een kwetsbare groep zijn, lopen de ziekenhuiskosten hoog op.
Dit wetsvoorstel heeft tot doel de persoonlijke aandelen die verbonden zijn aan het verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis gedurende twee jaar opname mee te tellen
voor de maximumfactuur in plaats van gedurende één jaar opname. Bekijk hier het wetsvoorstel

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post265