Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, teneinde het recht van het kind op een geweldloze opvoeding te verankeren en iedere vorm van geweld tegen kinderen te verbieden.

Wetgevend werkPosted by franky demon Tue, June 21, 2016 11:44:03
Het Europees Comité voor Sociale Rechten herrinnerde België eraan dat zijn wetgeving de kinderen onvoldoende beschermt, doordat ze lijfstraffen in gelijk
welke context, en inzonderheid binnen het gezin, niet uitdrukkelijk verbiedt. Er heerst bijgevolg een juridische onduidelijkheid die maakt dat het sociaal verspreide discours in stand wordt gehouden dat geweld in het kader van de opvoeding binnen het gezin toelaatbaar is.
Om komaf te maken met die juridische onduidelijkheid, strekt dit wetsvoorstel ertoe het recht van het kind op een geweldloze opvoeding officieel te bevestigen en
daarom iedere vorm van geweld tegen kinderen, fysiek of psychisch, uitdrukkelijk te verbieden. De indieners van dit voorstel vinden dat dit principieel verbod moet
worden opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Klik hier om het wetsvoorstel te lezen

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post266