Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

331 geweigerde identificatiekaarten voor bewakingsagenten voorbije 4 jaar

KrantenartikelsPosted by franky demon Sun, November 20, 2016 12:13:58

De voorbije vier jaar werden 331 identificatiekaarten geweigerd voor bewakingsagenten, dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg. Bewakingsagenten hebben een identificatiekaart nodig om hun job te mogen uitoefenen. Aangezien zij een belangrijke rol spelen binnen de maatschappelijke veiligheid, gelden strenge normen op de toegang tot en de uitvoering van de job, en dat is maar goed ook. We kunnen het ons niet veroorloven dat criminelen makkelijk toegang zouden krijgen tot veiligheidsberoepen.

Momenteel wordt de wet op de private veiligheid hervormd. De voorwaarden om dergelijk beroep uit te oefenen moeten streng bewaakt worden. Bovendien moet het evenwicht tussen politie en private veiligheid goed bewaard blijven. Er moet een verschil blijven tussen een bewakingsagent en een politieagent.

Meer info:  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post291