Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Criteria verdeling federaal budget over politiezones moeten herzien worden

KrantenartikelsPosted by franky demon Thu, December 29, 2016 13:27:45
Alle politiezones krijgen jaarlijks een federale dotatie. Dit is een budget dat de federale overheid verdeelt over de verschillende politiezones aan de hand van verschillende criteria, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van een gevangenis op het grondgebied. Daarnaast zijn er nog enkele andere criteria maar deze zijn hopeloos verouderd.

De criteria om het budget over de politiezones te verdelen moeten mijns inziens herzien worden. Dit is volgens mij dringend nodig want in de veiligheidscontext vandaag zijn de huidige criteria die gehanteerd worden achterhaald.

Lees hier het artikel in De Morgen:


  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post293