Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Antwoord op parlementaire vraag - Gastoever Rusland

Andere parlementaire thema'sPosted by franky demon Tue, September 23, 2014 14:52:11

Ontvangen op 18/09/2014 - Gastoevoer Rusland

Ik liet de bevoorradingszekerheid van gas uit Rusland onderzoeken. De Belgische afhankelijkheid van Russisch gas is vrij beperkt en bovendien is ons land voor het merendeel van het gas niet de finale eindbestemmeling. Op niveau van de EU is de situatie echter veel ernstiger, aangezien deze voor meer dan 30 % afhankelijk is van Russisch gas (waarvan ongeveer de helft vanuit Oekraïne aangeleverd wordt). Een beperking of stopzetting van invoer van Russisch gas zou dus grote gevolgen hebben.

"Ondertussen is de administratie volop bezig met de uitvoering van stresstests die werden opgelegd door de Europese Commissie. Aan de hand van scenario's onderzoeken ze de mogelijke impact op het Belgisch gassyssteem gassysteem alsook wat de mogelijke regionale gevolgen kunnen zijn. De scenario's zijn: onderbreking Oekraïne-route gedurende de maand februari 2015, onderbreking Oekraïne-route vanaf september 2014 tot en met februari 2015 en de onderbreking van toevoer van al het Russisch gas gedurende dezelfde twee periodes). Het rapport van de Europese Commissie wordt verwacht in oktober.

Mocht er zich toch een gastekort voordoen zijn er 3 opties die passen binnen een sterker diversificatiebeleid:

Een eerste alternatieve optie heeft te maken met de verscheidenheid van de bronnen. Hierbij dient er vooral gedacht te worden aan Liquefied Natural Gas [LNG - zowel voor België (via Zeebrugge) als voor de EU (voornamelijk via Nederland)]. België zou hierbij een belangrijke draaischijf kunnen vormen voor de EU met een groot potentieel met de verdere ontwikkeling van Zeebrugge Beach (gashub voor zowel LNG- als pijpleidinggas). In dat verband mag echter niet vergeten worden dat de prijzen van LNG de laatste jaren een sterke stijging gekend hebben onder andere omwille van de stijgende vraag en dat dit dus tot een merkbaar prijzeneffect zou leiden.

Daarnaast zijn er de alternatieve routes. Zo is er bijvoorbeeld de NEL-pijpleiding (North European Gas Pipeline, waarin Fluxys participeert) welke deel uitmaakt van de Nord Stream, een essentiële as voor transit van Russisch gas naar de EU, ze biedt een alternatieve route voor transit via Oekraïne.

En ook kan er, eerder op middellange en lange termijn, gedacht worden aan andere invoerroutes, zoals Noord-Afrika (voornamelijk Algerije), de Kaspische regio en mediterrane regio (koppeling via TAP(3) en het Midden-Oosten (waarbij Turkije een onmisbare tussenschakel vormt).

U kunt hier het volledig antwoord nalezen.
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post30