Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

werk maken van politieke vernieuwing

Binnenlandse ZakenPosted by franky demon Fri, May 12, 2017 10:40:03
De werkgroep politieke vernieuwing is volop bezig met het bespreken van de zeven clusters, namelijk transparantie, decumul en onverenigbaarheden, statuut en vergoeding van parlementsleden, deontologie en belangenconflicten, kieswetgeving en burgerparticipatie, werking van het parlement en een thema varia. We zijn vandaag ongeveer halfweg, tegen eind juni zou er een consensustekst moeten klaar zijn. Ik werd over de werkzaamheden in de werkgroep geïnterviewd in Villa Politica.  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post312