Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Geweld in Brussel van afgelopen dagen onaanvaardbaar

Vragen in plenaire zittingPosted by franky demon Thu, November 16, 2017 17:26:31
Naar aanleiding van de rellen van de afgelopen dagen in Brussel, stelde ik een plenaire vraag. Geweld tegen hulpverleningsdiensten en toevallige burgers is onaanvaardbaar. Ik vroeg dan ook om een nultolerantie in te voeren voor dergelijk geweld. Daarnaast vroeg ik om eindelijk werk te maken om van Brussel 1 politiezone te maken. Het is duidelijk dat de 6 aparte zones versnipperd zijn en geen goede samenwerking opleveren. Ik vroeg de Kamervoorzitter ook actie te ondernemen om aan het comité P te vragen een onderzoek te openen naar de omstandigheden waarin de politie moest opereren. Nier enkel om eventuele fouten op te helderen, maar ook om eruit te leren voor de toekomst.

Bekijk hier mijn vraag:  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post331