Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Daling van het aantal winkeldiefstallen

KrantenartikelsPosted by Franky Demon Thu, June 07, 2018 17:14:58
In 2016 werden in ons land 21.388 winkeldiefstallen geregistreerd. Dit zijn er maar liefst 58 per dag. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg. Dit is een daling met 2% tegenover 2014 (toen er 21.817 diefstallen geregistreerd werden). In het eerste semester van 2017 werden 10.544 winkeldiefstallen geregistreerd, de dalende trend zet zich dus verder.

Handelaars worden dagelijks geconfronteerd met diefstal in hun zaak, wat tot grote verliezen leidt, niet alleen voor de betrokken handelaar, maar ook voor de globale economie. Ik dring erop aan om het plan om een versnelde procedure voor een minnelijke schikking in te voeren tussen de handelaar en de dief, nog dit jaar in werking te laten treden. Dat is een belangrijke maatregel tegen winkeldiefstal. Nu kampen vele handelaars immers met een gevoel van straffeloosheid.

Daarnaast moeten ook preventienetwerken verder ondersteund en uitgebouwd worden. De samenwerking met de wijkpolitie is immers enorm belangrijk, bijvoorbeeld op het vlak van informatiedoorstroming naar de politie toe.

Lees hier het artikel:


  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post345