Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Veiligheid kustrijwielen primeert

Andere parlementaire thema'sPosted by franky demon Tue, November 18, 2014 15:59:25

18/11/2014

Tijdens de voorbije zomervakantie kregen 53 verhuurders van kustrijwielen controle van de FOD Economie. Ze controleerde er of de verhuurde gocarts wel veilig genoeg waren. Bij 44 verhuurders werd vastgesteld dat één of meerdere gocarts niet voldeden aan de veiligheidsvoorschriften. In Knokke werden tijdens de eerste controle zelfs geen overtredingen vastgesteld. Bij het overgrote merendeel ging het vooral om een gebrekkige afscherming van de kettingbak en/of de tandwielen. Ook kon het onderhoud van bepaalde gocarts beter. De verhuurders kregen toen een maand de tijd om de nodige aanpassingen uit te voeren. Ik stelde hierover een vraag aan bevoegd minister Kris Peeters. Aan de veiligheidscontroles ging heel wat inspraak en informatie vooraf. In 2012 was er overleg met de verhuursector over de wetgeving om gocarts in regel te stellen. Om in te spelen op de (vaak technische) vragen vanuit de sector werd in maart 2013 een eerste overlegvergadering georganiseerd waarop verhuurders en fabrikanten aanwezig waren. In september 2013 volgde in Oostende een tweede vergadering. Op deze vergadering stonden ook enkele gocarts zodat nodige aanpassingen konden worden gedemonstreerd. Tijdens dit overleg kregen verhuurders ook een infobrochure toegestopt waarop ze konden reageren vooraleer de definitieve publicatie van de persen rolde. De aanpak blijkt alvast te werken want in een nacontrole in de laatste week van oktober bleken er van de 44 verhuurders slechts 4 niet in orde.  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post43