Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Tussenkomst beleidsverklaring Binnenlandse Zaken

Tussenkomsten op beleidsnota'sPosted by franky demon Mon, December 01, 2014 12:37:01

25/11/2014

Binnenlandse Zaken is een heel divers departement. Het is bijzonder belangrijk omdat het vooral bevoegdheden betreft die de veiligheid van onze burgers aanbelangt. Uiteraard gaat het dan om de politionele en niet-politionele veiligheid, maar het begint ook bij de registratie van mensen op ons grondgebied in het rijks- en bevolkingsregister, wat uiteindelijk de belangrijkste manier is voor die overheid om zich correct tot haar burgers te kunnen wenden. Maar ook de organisatie van de verkiezingen – het sleutelmoment in onze democratie – behoort tot de bevoegdheden van Binnenlandse Zaken. Kortom dit departement verdient bijzondere aandacht in al zijn facetten.

Als ik de beleidsverklaring van de minister er bij neem zie ik dan ook een heel ambitieuze beleidsverklaring. Soms vraag ik wel af of de minister, zelfs met een legislatuur die 5 jaar zal duren, wel voldoende tijd zal hebben om dit allemaal te realiseren. Ik wens hem alvast heel veel succes en doorzettingsvermogen.

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post47