Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Wetgeving allergeneninfo Horeca

Andere parlementaire thema'sPosted by franky demon Sun, December 21, 2014 14:17:24

Mag niet iedereen ‘komen eten’?

Wettelijk gezien moest elke spijskaart vanaf 13 december een bijsluiter met allergeneninfo bevatten, maar Horeca Vlaanderen bekwam al een uitzondering bij de FOD Volksgezondheid: mondeling de klant informeren over de gebruikte ingrediënten zou volstaan in België. Volgens Allergienet zou dit evenwel niet goed werken. Horeca Vlaanderen stelde dat ze de richtlijnen mondeling zou opvolgen, maar wachtte op definitieve info vanwege de FOD om een grote informatiecampagne te lanceren. De FOD Volksgezondheid was echter van mening dat zij geen bijkomende informatie moeten geven en laat het initiatiefrecht over aan de horecasector. Ondertussen ligt 13 december al enkele dagen achter de rug maar blijkt dat er amper zaken in ons land die op de hoogte zijn van die veranderde wetgeving.

Toen ik minister Minister Willy Borsus hierop attent maakte bleek dat de informatiecampagne toch niet optimaal is verlopen. Bij de publicatie van het Koninklijk Besluit werd een nieuwsbericht op de website van de FOD Volksgezondheid geplaatst. Het onderdeel van de website over etikettering werd volledig aangepast, ook komt er een persbericht met de FOD Economie. Er zijn controleurs op pad, maar er komen er geen extra bij. Als je weet dat in België vijf procent van de kinderen en twee procent van de volwassenen allergisch is aan één of meer producten op de lijst blijkt een goede informatie broodnodig. Volgens een onderzoek van het Universitair Ziekenhuis van Leuven in 2012 zou dat percentage bij kinderen zelfs nog oplopen tot 10 à 15 procent. De sterkste stijging doet zich voor bij kinderen en jongeren, vooral voor het aantal anafylactische reacties die net het grootste risico inhouden. Het aantal opnamen voor anafylactische shocks zou de laatste 10 jaar zelfs 7 maal groter geworden zijn. Redenen genoeg dus om er aandacht voor te hebben.  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post61