Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Personenbelasting gemeentes

Andere parlementaire thema'sPosted by franky demon Thu, January 08, 2015 15:28:00
Ik stelde een parlementaire vraag aan de minister van Financiën omtrent de tegenvallende financiën. Uit de eindafrekening van de aanvullende personenbelastingen bleek immers dat ze véél minder ontvangen dan oorspronkelijk aangekondigd. Vanuit West-Vlaanderen dacht Oostkamp voor 2014 7,2 miljoen te krijgen dat blijkt nu 7 miljoen te zijn. In 2013 had ze al 700.000 euro te weinig ontvangen. Blankenberge ontvangt 3,85 miljoen euro in plaats van 4,08 miljoen euro. Torhout krijgt geen 5.959.000 euro, maar slechts 5.300.000 euro. Damme ziet de inkomensten uit de belasting dalen met 412.000 euro.

De overheid beloofde een voorschot te bezorgen zodat ze niet met liquiditeitsproblemen komen te zitten. Maar het bleek duidelijk dat dergelijke verliezen niet aangewezen zijn om de begrotingsbesprekingen voor 2015 aan te vatten.

Om aan de financiële problemen van de gemeenten in kwestie tegemoet te komen, besliste minister van Financiën om voorschotten toe te kennen aan deze gemeenten. Het globaal voorschot voor alle betrokken gemeenten in België bedraagt 231.391.434,58 euro. Voor alle West-Vlaamse gemeenten samen beloopt het voorschot 24.021.505,24 euro. De voorschotten werden op 18 december 2014 op gestort. Wat de eindafrekening voor de begrotingsjaren 2013 en 2014 aangaat, is het zo dat vorig jaar aan de West-Vlaamse gemeenten 252.760.420,62 euro aan ontvangsten is toegewezen. Voor het jaar 2014 is een bedrag voorzien van 262.854.134,37 euro.  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post67