Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Griepcampagne verloopt gestroomlijnd

VolksgezondheidPosted by franky demon Tue, January 13, 2015 15:56:16
Na enkele verdachten overlijdens in Italië door toediening van een verkeerd griepvaccin drong de EU aan op verstrengd toezicht en het sensibiliseren van de bevolking. Door toediening van het griepvaccin Fluad lieten immers 13 mensen het leven. Alle Europese lidstaten engageerden zich ertoe om meer en beter te informeren over het belang van vaccinaties tegen ziektes. Ik stelde hierover een parlementaire vraag aan de minister van Volksgezondheid.

Fluad van de firma Novartis werd dit jaar niet gecommercialiseerd in België. Er is in feite weinig reden tot paniek.Elk griepvaccin wordt, voor het in de handel wordt gebracht, onderworpen aan een analyse uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) of door een officieel voor geneesmiddelencontroles erkend laboratorium.

In 2008 werd de laatste gezondheidsenquête gehouden waarin gepeild werd hoeveel procent van de bevolking in de laatste 12 maanden een griepvaccinatie kreeg. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen enerzijds ‘de totale bevolking van 15 jaar en ouder’ en anderzijds de ‘personen met een verhoogd risico van 15 jaar en ouder’ (= personen van 65 jaar en ouder, of van 15 jaar en ouder die lijden aan een specifieke chronische aandoening zoals astma, chronische bronchitis, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, nierproblemen of diabetes).

Uit het onderzoek bleek dat de provincies met de het hoogste vaccinatiegraad tegen griep Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen (meer dan 30 % in de algemene bevolking en meer dan 50 % in de doelgroep) waren. De provincies met de laagste vaccinatiegraad bleken Luik, Henegouwen en Waals-Brabant (ongeveer 21,5% in de algemene bevolking en 40 à 41,5 % in de doelgroep).

De vaccinatiegraad verschilt verder qua leeftijd: rond 10 % in de leeftijdsgroep 15 tot 44 jaar en tot 73 % in de leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder. Bij personen met een verhoogd risico werd 12 % bij de groep 15-24-jarigen gevaccineerd en 73 % bij de personen van 75 jaar en ouder.

De griepvaccinatiecampagne focuste in 2014 extra op de vaccinatie van artsen, verpleegkundigen, verzorgend personeel, kinesisten, administratief personeel en onderhoudspersoneel in ziekenhuizen aangezien zij een sleutelrol spelen bij plotse opstoten van seizoensgriep in deze instellingen.

In de loop van 2015 worden de cijfers van een nieuwe gezondheidsenquête verwacht. Ik kijk alvast uit naar de nieuwe tendensen hierin.

Klik hier om het volledig antwoord te lezen.
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post71