Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Ziekteverzuim bij de politie neemt toe

PolitiePosted by franky demon Thu, January 15, 2015 09:25:48
De voorbije vier jaar is het ziekteverzuim bij de verschillende politiediensten lichtjes gestegen. Dit blijkt uit een parlementaire vraag.

Een agent heeft een stresserende job. De werkomstandigheden zijn immers niet alledaags. Ik kan me voorstellen dat ze te kampen hebben met zowel fysieke letsels als stress. Dit kan zeker en vast een oorzaak zijn van afwezigheid.

Bij de lokale, federale en geïntegreerde politie was er in 2014 een afwezigheidspercentage wegens ziekte van 7%. Er is sprake van een lichte stijging ten aanzien van 2011, waar er een afwezigheidspercentage van ongeveer 6,7% was bij de drie diensten. De politie doet het hiermee iets minder goed dan de private sector, die zich hiervoor baseert op cijfers van Securex. Volgens een studie van het sociaal secretariaat waren in 2013 ruim 6 op de 100 werknemers afwezig door ziekte.
Een ziek personeelslid van de federale politie was in 2014 gemiddeld 18,5 dagen afwezig, bij de lokale politie ging het om 19 dagen. In vergelijking met 2011 blijft een lid van de federale en lokale politie respectievelijk één (17,4 dagen in 2011) dan wel anderhalve dag (17,5 dagen in 2011) langer thuis.

In de eerste 10 maanden van 2014 werden dan 150.906 afwezigheidsperiodes genoteerd, wat een zekere stijging betekent in vergelijking met 2011 toen er 142.873 afwezigheidsperiodes werden vastgesteld. Ook werden er in 2014 tussen januari en november 6.501 arbeidsgeneeskundige controles uitgevoerd waaruit bleek dat 108 agenten zich onterecht ziek gemeld hadden, bij nog eens 302 onderzoeken was er twijfel over de ziekte. Terwijl het aantal geneeskundige periodes in 2014 in vergelijking met 2011 daalde (6.642 controles), is er sprake van respectievelijk bijna en meer dan een verdubbeling van het aantal agenten die zich onterecht ziek gemeld hadden (61 in 2011) en het aantal twijfelgevallen (137 in 2011).

Ik vroeg ook aan de bevoegde minister of hij over cijfergegevens beschikte die opgesplitst waren per functie binnen de politie. Er bestaan immers 400 verschillende codes binnen de geïntegreerde politie. De minister antwoordde dat hij zich hier niet formeel toe wilde verbinden, maar wel wilde bekijken welke inspanningen het vraagt om de meest relevante onderscheidende onderdelen op te splitsen.

Ik vraag mij af of er grote verschillen zijn in ziekteverzuim tussen een agent op het veld, de wijkagent of een agent die binnendienst heeft. Dit moeten uiteraard geen 400 verschillende onderdelen zijn, maar we zouden er wel veel uit kunnen leren op vlak van bijvoorbeeld stresspreventie op de werkvloer.  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post73