Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Flitscontroles

Veiligheid en preventiePosted by franky demon Thu, January 15, 2015 09:27:52

In 2013 vielen er in ons land 724 verkeersdoden te betreuren. Er is de doelstelling om het aantal verkeersdoden ten opzichte van 2010 in 2020 te halveren. In de commissie Binnenlandse Zaken vroeg ik hoe het komt dat politiezones naar goeddunken flirten met de tolerantiegrenzen van het flitscontroles . Zo flitst bijvoorbeeld de ene zone voor snelheden vanaf 7 km per uur te veel en de andere vanaf 20 km per uur en meer. De minister antwoordde dat de marges om te flitsen door de parketten bepaald worden en dus verschillend kunnen zijn per arrondissement. “Ik heb daar ook mijn bedenkingen bij, maar dat is de wet op dit moment”, aldus de minister. Een gegeven dat zeker nog een staartje krijgt.  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post74