Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Drank aan minderjarigen op kerstmarkten

VolksgezondheidPosted by franky demon Sat, January 17, 2015 15:40:45

Verschillende gemeentes zetten deze kerstperiode terug een kerstmarkt op. Bij het einde van de examens vormden de drankkraampjes een risico voor de minderjarigen. 24 controleurs van de Inspectiedienst Consumptieproducten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu trokken naar de kerstmarkten om misbruik op te sporen en om deze zonodig te verbaliseren.  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post77