Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Politie

PolitiePosted by franky demon Thu, January 22, 2015 15:39:09

In de commissie Binnenlandse Zaken vernam ik het volgende:

Dit jaar zullen er 1,2 miljoen alcoholcontroles worden afgenomen (het hele jaar door en niet enkel tijdens Bob-campagnes), 20 % door de federale politie en 80 % door de lokale politie. 8 procent van de beschikbare politiecapaciteit besteedt de lokale politie aan verkeersveiligheid.

Verder kaartte ik in de Commissie Binnenlandse Zaken deze thema’s aan: instroom van aspiranten, financiering van het politieonderwijs en de Veiligheidsstraat in het Provinciaal opleidingscentrum voor veiligheid te Zedelgem.

Over het project van de Veiligheidsstraat deelde de minister mee dat hij er enthousiast over is maar dat de financiering momenteel niet is opgenomen. Verder stipte hij ook aan dat dit project niet in botsing mag komen met Goetsenhoven waar reeds realistische constructies staan.

De minister zei dat hij niet op de feiten wou vooruitlopen maar dat er waarschijnlijk geen afbouw zou zijn van de politiescholen. Er zal vooral worden ingezet op gespecialiseerde scholen. Momenteel zijn er geen wijzigingen voorzien in de financiering ervan. Bij de samenwerking van de gespecialiseerde opleidingen zal de financieringsproblematiek aan bod komen. Een werkgroep zal dit grondig onderzoeken.

In 2015 mogen 800 personen hun basisopleiding inspecteur aanvatten en mogen ze kiezen in welke school ze deze zullen volgen. De minister wil naar een systeem waarbij zones die aspiranten naar de opleidingen sturen, zich er ook toe moeten verbinden om dit personeel later in hun zone op te nemen.

Het rapport over de kerntaken van de politie wordt eind februari verwacht. Daarna volgt een consultatieronde met de verenigingen van steden en gemeenten samen met nog enkele andere spelers.  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post80