Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Reumatoïde artritis

VolksgezondheidPosted by franky demon Wed, February 04, 2015 14:05:58

Op basis van gegevens uit de literatuur kan worden geschat dat er in België zo'n 55.000 patiënten zijn met reumatoïde artritis. De behandeling van deze patiënten gebeurt inidividueel en is verschillend van patiënt tot patiënt rekening houdend met de ernst van de ziekte, de evolutie van de ziekte, eerdere respons op bepaalde geneesmiddelen, ...

Uit een doctoraatsstudie blijkt dat de behandeling van reumatoïde artritis met minder medicijnen betere resultaten oplevert. Gedurende twee jaar werden 290 patiënten met beginnende reumatoïde artritis onderworpen aan drie verschillende behandelingsstrategieën: Cobra Classic (Methotrexaat, Sulphasalazine en een hoge startdosis glucocorticoïden), Cobra Slim (Methotrexaat en een gemiddelde startdosis glucocorticoïden) en Cobra Avant-Garde (Methotrexaat, Leflunomide en een gemiddelde startdosis glucocorticoïden).

Deze studie is nog steeds lopende en de resultaten na 2 jaar behandeling worden later verwacht.

De kost voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) per patiënt met beginnende reumatoïde artritis voor het eerste jaar van behandeling volgens het Cobra Classic schema bedraagt ongeveer 500 euro per jaar, voor het Cobra Slim schema ongeveer 335 euro en voor het Cobra Avant Garde schema ongeveer 625 euro. Indien er wordt gekozen voor het Cobra Slim schema, dan is deze behandeling per jaar per patiënt 165 tot 290 euro goedkoper in vergelijking met de andere twee schema's. Deze studie gebeurde bij patiënten met beginnende reumatoïde artritis die naïef waren aan klassieke DMARDs (Disease Modifying Antirheumatic Drugs) en die op basis van bepaalde prognostische factoren werden geselecteerd. De resultaten tot 16 weken behandeling zijn momenteel gepubliceerd. Het valt af te wachten of de resultaten behouden blijven na langdurige behandeling. Daarover zijn momenteel nog geen gegevens gepubliceerd.

Indien deze resultaten behouden zouden blijven op langere termijn, dan zou eventueel bij patiënten die in een verder stadium van de ziekte momenteel een biologische behandeling krijgen toegediend, deze biologische behandeling misschien uitgesteld kunnen worden, wat inderdaad een serieuze besparing zou kunnen opleveren. Een biologische behandeling kost per jaar per patiënt immers zo'n 14.000 euro.

Lees hier het volledig antwoord
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post91