Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Personeelsbestand in gevangenissen

Andere parlementaire thema'sPosted by franky demon Thu, February 05, 2015 15:09:58

Er deden zich de voorbije maanden heel wat personeelsverschuivingen voor binnen de gevangenissen, dit o.a. door de overheveling van de instellingen van Tongeren en Everberg naar het Vlaams niveau.

In de gevangenis van Brugge zijn 798 gedetineerden ondergebracht. Er werken 810 personeelsleden, waarvan 670 voltijdse personeelsleden. In Ruiselede gaat het om 70 personeelsleden die instaan voor 57 gedetineerden, waarvan 53 voltijdsen. 82 gedetineerden zijn gehuisvest in Ieper. Zij worden bewaakt en begeleid door 94 personeelsleden, waarvan 81 voltijdse. Deze cijfers kunnen evenwel van dag tot dag verschillen (loopbaanonderbrekingen, detacheringen, …).

Sinds 2014 is er een algemene wervingsstop binnen het federaal openbaar ambt. De Ministerraad heeft in december 2014 beslist om deze wervingsstop te handhaven, maar er zijn wel afwijkingen mogelijk mits fiat van de Ministerraad.

Minister Geens besliste in overleg met de vakorganisaties in december 2014 om 7 werkgroepen op te richten. Zij zullen nadenken over bepaalde problematieken en zoeken naar oplossingen. Ondermeer zullen zij het hoofd buigen over de vraag tot een betere spreiding van het personeelsbestand alsook de contracten van bepaalde duur onderzoeken.

Het volledig antwoord kun je hier lezen.

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post93