Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Zorvragen patiënten

VolksgezondheidPosted by franky demon Wed, February 18, 2015 09:14:17

Steeds meer patiënten willen hun zorg op een erg persoonlijke manier beleven. Misschien herinnert u zich nog hoe in 2007 een moslim van Jordaanse afkomst verhinderde dat zijn vrouw verdoofd werd voor een spoedkeizersnede. De anesthesist was immers een man. Deze materie wordt geregeld door de wet en door de medische deontologische code. Volgens artikel 6 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, heeft de patiënt recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar, behoudens uitzonderingen opgelegd krachtens de wet (bijvoorbeeld arbeidsgeneesheer) of omstandigheden eigen aan de zorgorganisatie (bijvoorbeeld wachtdiensten/ spoeddiensten).

De Nationale Raad van de Orde der Geneesheren herinnert in een advies gepubliceerd in 2006 in verband met de keuze van de arts in de spoeddiensten/ tijdens de wachtdienst, dat het van belang is om de patiënt goed te informeren over de beperkingen van zijn vrije keuze in het kader van een wachtdienst of de spoeddiensten, en benadrukt dat de vrije keuze een recht is van de patiënt, en niet dat van een derde (bijvoorbeeld de echtgenoot van de patiënte). In dit opzicht kunnen we ook de rechtspraak citeren die van mening is dat de vrije keuze van arts tijdens de wachtdienst niet onbeperkt is en dat een persoon (bijvoorbeeld de echtgenoot) die de uitoefening van de gezondheidszorg verhindert of belemmert kan worden beschuldigd van schuldig verzuim (cfr. Correctionele rechtbank van Tongeren, 7 september 2009, Tijdschrift voor gezondheidsrecht 2011-12, nr. 1, p. 37; Hof van Beroep van Antwerpen, 2 april 2010, Tijdschrift voor gezondheidsrecht 2011-12, nr. 1, p. 40). Verder heeft de Nationale Raad in 2008 een gedragscode gepubliceerd, opgesteld door de verenigingen van Nederlandstalige en Franstalige gynaecologen-verloskundigen, waarin wordt herinnerd aan de richtlijnen en waarin wordt gepreciseerd welke gedragslijn er moet gevolgd worden. Meer...
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post99