Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Op naar een boeiend 2018

Digitale nieuwsbrievenPosted by franky demon Wed, January 17, 2018 11:48:11
Mijn nieuwe nieuwsbrief 'op naar een boeiend 208' is er. Klik hier om meer te lezen.


  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post334

Minder woninginbraken

Veiligheid en preventiePosted by franky demon Mon, January 08, 2018 17:10:47

In 2016 waren er bijna 11.000 woninginbraken minder dan in 2015. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg. Ook in West-Vlaanderen daalt het aantal woninginbraken in de meeste gemeenten. In 2016 waren er 13% minder inbraken in onze provincie dan het jaar ervoor. Vooral aan kustgemeenten is een grote daling merkbaar dankzij controles van de politie.Ook het eerste trimester van 2017 zet deze dalende trend verder. Deze daling komt er dankzij preventieve acties van politiezones en alerte burgers.


Het is positief dat het aantal woninginbraken daalt, maar elke inbraak is er één te veel en daarom moeten politiezones verder investeren in preventieve acties. Ik moedig burgers ook aan om verdachte zaken in de buurt te melden bij de politie.

Bekijk hier het fragment in VTM-nieuws

Bekijk hier het fragment in Focus

Lees hier enkele krantenartikels:
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post333

Dreigende afbouw spoorwegpolitie in Brugge

PolitiePosted by franky demon Fri, December 01, 2017 14:33:15

Ik vernam dat de post van de spoorwegpolitie in Brugge in de toekomst niet meer voltijds bemand zal worden. Dit is nochtans dé post voor West-Vlaanderen. De spoorwegpolitie is uiterst belangrijk als het gaat om veiligheid en overlast in én rond het station. De Brugse post bleek in het verleden altijd zeer nuttig voor de aanpak van fietsdiefstallen, pickpockets, het opsporen van illegalen etc.

Dat zou betekenen dat er geen vaste ploeg meer in Brugge aanwezig zal zijn die onmiddellijk kan tussenkomen in geval van overlast. Hun taken zullen dan grotendeels overgenomen moeten worden door de lokale politie, die zal moeten instaan voor de basispolitiezorg in de stations. De Brugse post niet meer ten volle bemannen toont weinig respect en appreciatie naar onze politiemensen, ik diende hierover een parlementaire vraag in in het federaal parlement.

Klik hier om de reportage in Focus te bekijken

L
ees hier de krantenartikels:

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post332

Geweld in Brussel van afgelopen dagen onaanvaardbaar

Vragen in plenaire zittingPosted by franky demon Thu, November 16, 2017 17:26:31
Naar aanleiding van de rellen van de afgelopen dagen in Brussel, stelde ik een plenaire vraag. Geweld tegen hulpverleningsdiensten en toevallige burgers is onaanvaardbaar. Ik vroeg dan ook om een nultolerantie in te voeren voor dergelijk geweld. Daarnaast vroeg ik om eindelijk werk te maken om van Brussel 1 politiezone te maken. Het is duidelijk dat de 6 aparte zones versnipperd zijn en geen goede samenwerking opleveren. Ik vroeg de Kamervoorzitter ook actie te ondernemen om aan het comité P te vragen een onderzoek te openen naar de omstandigheden waarin de politie moest opereren. Nier enkel om eventuele fouten op te helderen, maar ook om eruit te leren voor de toekomst.

Bekijk hier mijn vraag:  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post331

Veiligheid in donkere dagen

Digitale nieuwsbrievenPosted by franky demon Wed, November 15, 2017 11:51:20

Klik hier om de nieuwe versie van mijn nieuwsbrief 'veiligheid in donkere dagen' te lezen.

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post330

Eindrapport onderzoekscommissie terroristische aanslagen goedgekeurd

RadicaliseringPosted by franky demon Sun, November 12, 2017 16:04:10

Het eindrapport van de onderzoekscommissie naar de aanslagen op 22 maart 2016 werd bijna unaniem goedgekeurd in de plenaire zitting. De commissie gaf aanbevelingen rond hulp aan slachtoffers en de samenwerking en uitwisseling tussen de veiligheidsdiensten. Ook de strijd tegen radicalisering vormt een belangrijk punt binnen het rapport.

Hier kan u de rapporten van de onderzoekscommissie lezen per luik:

Hulpverlening eerste tussentijds verslag:

Hulpverlening tweede tussentijds verslag:

Veiligheidsarchitectuur tussentijds verslag:

Radicalisme tussentijds verslag:  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post329

Extra middelen en mankrachten voor politie in strijd tegen mensensmokkel

Vragen in plenaire zittingPosted by franky demon Fri, September 29, 2017 11:13:48

Er worden de laatste weken opnieuw meer vluchtelingen gesignaleerd op en rond de snelwegparkings langs de E40. Ik vroeg minister Jambon in de plenaire vergadering naar een structurele en gecoördineerde aanpak voor de transmigratieproblematiek die al sinds 2015 aansleept in West-Vlaanderen. Daarnaast vroeg ik ook meer ondersteuning voor de politiediensten die zich bezighouden met mensensmokkel.

Momenteel wordt de lokale politie nog bijgestaan door private bewakingsfirma’s, maar deze samenwerking loopt echter af op 12 oktober, wat te betreuren valt. Jambon beloofde om nog voor die datum in overleg te gaan met het Vlaams Gewest en bijkomende middelen te voorzien, zowel qua manschappen als qua technologie.

Lees hier het krantenartikel:


Bekijk hier mijn plenaire vraag:  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post328

We rijden vaker met onze fiets door het rood licht

Veiligheid en preventiePosted by franky demon Fri, September 29, 2017 10:50:28

Zomaar door het rood rijden, mag niet. Hoewel iedereen dit weet negeren meer en meer fietsers het rood licht. Vorig jaar werden 2256 pv’s opgesteld omdat fietsers het rood licht negeerden. Dit is een stijging met 7,5% tegenover het jaar ervoor, dat blijkt uit de cijfers die ik opvroeg. Koplopers zijn de grootste provincies: in Antwerpen werden 1128 pv’s opgesteld, in Brussel 423 en in Oost-Vlaanderen 358.

Voetgangers doen het beter, maar blijven ook door het rood stappen. Vorig jaar werden hiervoor 1540 pv’s opgesteld. Hier zien we een daling van 6.7%.

Het is goed dat de politiezones hierop inzetten en overtredingen controleren, maar elke overtreding is er één te veel. Er wordt al veel ingezet op preventie maar vaak blijft deze sensibilisering beperkt tot de scholen. Ik roep dan ook op om ook andere doelgroepen bewust te maken van de gevaren die het negeren van een stoplicht inhouden.


Klik hier om het fragment in Het Journaal te bekijken
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post327
« PreviousNext »