Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Fysieke proeven brandweer

BrandweerPosted by franky demon Wed, February 18, 2015 09:17:30

Het brandweerkorps van Brugge onderging de jongste twee maanden fysieke proeven, afgelegd in het competentiecentrum van het AZ Sint-Jan in Brugge. 160 brandweerlieden kregen de test al te verwerken, de overige 20 mogen zich er nog aan verwachten. Ze kunnen de test afleggen op de loopband of op de fiets. Zij die niet goed scoren, krijgen begeleiding van een sportcoach. Voor de brandweerkorpsen wordt het controleren van de fysieke paraatheid vanaf 1 januari 2015 overigens nog belangrijker, want dan vallen alle brandweerdiensten onder de hulpverleningszones, die bij wet verplicht zijn de fysieke conditie van hun personeel op peil te houden.

Op 12 september verzond de minister van Binnenlandse Zaken een omzendbrief omtrent de fysieke geschiktheid van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszone. De omzendbrief biedt handvatten voor het opstellen van een reglement. Het komt evenwel toe aan de zoneraad om de periodieke fysieke proeven te bepalen. Zowel de frequentie, de inhoud als de eventuele trainingsmaatregelen maken het voorwerp uit van een afzonderlijk reglement dat de zoneraad goedkeurt.

De zoneraad moet de nodige infrastructuur en een sportdeskundige voorzien zodat alle personeelsleden het te verwachten conditieniveau kunnen behalen of behouden. De zone wordt gefinancierd door verschillende bronnen, waaronder de federale dotaties. De zone is vrij om haar middelen aan te wenden zoals zij wenst, mits naleving van de reglementering en verplichtingen die op haar rusten. Meer...  • Comments(0)