Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Vormingsvoorwaarden brandweer

BrandweerPosted by franky demon Tue, March 24, 2015 16:08:18
Begin dit jaar, op 1 januari 2015, werd de brandweerhervorming in de praktijk gebracht. Achtentwintig van de vierendertig hulpverleningszones zijn ook daadwerkelijk gestart. Inzake wetgevend werk ligt er nog wat werk op de plank. Een aantal uitvoeringsbesluiten is niet of nog niet genomen, waaronder het koninklijk besluit met betrekking tot opleiding.
De minister deelde mee dat de consultatieronde voor het Koninklijk Besluit is gestart in februari 2015 en zich momenteel in de finale fase bevindt . Sinds februari 2015 tot nu zijn de meest stakeholders gezien. De bedoeling is om eind maart met het Koninklijk Besluit te kunnen landen.
Er is nu een ministeriƫle omzendbrief gekomen, waarin staat wat men moet doen zolang het koninklijk besluit er niet is. Aanwervingen dienen te gebeuren via het federaal geschiktheidsattest. Volgens de wet kan deze aanwerving pas gebeuren na de opmaak van het operationeel personeelsplan. De opmaak van het personeelsplan wordt met zes maanden uitgesteld, alle zones moeten hun plan klaar hebben tegen eind dit jaar. Ondertussen kunnen de opleidingen en de federale geschiktheidstest worden georganiseerd. Wanneer een zone aanwervingen moet doen, kan ze mits motivering autonoom beslissen toch die aanwervingen te doen. Er is dus een tussentijdse regeling uitgewerkt. Lees hier het volledige antwoord.

  • Comments(0)