Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Defibrillators in gerechtsgebouwen

Andere parlementaire thema'sPosted by franky demon Fri, April 24, 2015 09:43:16
Door een overlijden in de rechtbank van Brugge als gevolg van een hartstilstand, werden enkele aanvragen ingediend door Rechtbanken voor de installatie van een defibrillator. De Rechterlijke Orde telt zo een 300-tal sites met zittingsfaciliteiten. De installatie van een defibrillator op elke site zou een aanzienlijke investering met zich meebrengen. De prijs van één defibrillator wordt geraamd op 1.400 euro. Daar komt dan nog een onderhoudscontract bij en een herinvestering voor de vervanging van batterijen na een 5-tal jaar. De FOD justitie richt zich binnen de huidige budgetten op zijn kerntaken en tracht maximaal te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die het beheer van gerechtsgebouwen met zich meebrengt. Lees hier het volledige antwoord  • Comments(0)