Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Geneesmiddelen voor geestelijke aandoeningen

VolksgezondheidPosted by franky demon Wed, April 29, 2015 09:43:48
Het aandeel van de antidepressiva in de RIZIV-uitgaven voor terugbetaalbare geneesmiddelen bedroeg de jongste vijf jaar ongeveer 5 procent. Het aandeel van de antipsychotica in de totale uitgaven bedroeg in dezelfde periode ongeveer 4 procent.

Eind 2012 werd het BelPEP (Belgian Psychotropics Experts Platform) platform opgericht. Dit multidisciplinair platform heeft als taak het adequaat gebruik van psychofarmaca in Belgiƫ te bevorderen. Twee onderzoeken en een aantal projecten rond de antidepressiva werden reeds opgestart.
Het actualiseren en de vertaling van de richtlijn "opvang van depressie in de algemene geneeskunde" uit 2008, zou eind 2015 voltooid moeten zijn. De programmawet van 19 december 2014 voorziet een vervanging van de definitie "goedkoop voorschrijven" door de definitie zoals van toepassing in de maatregel aflevering van het "goedkoopste" geneesmiddel bij voorschriften op stofnaam. Dit betekent dat enkel de geneesmiddelen die zich aligneren binnen een vork van de "goedkoopste" geneesmiddelen voortaan als "goedkoop" zullen worden Zodoende wordt de arts gestimuleerd het goedkoopste geneesmiddel voor te schrijven. De maatregel "zo goedkoop mogelijk voorschrijven" trad in werking op 1 januari 2015 onder de vorm van een informatiecampagne naar de voorschrijvers.

In overleg met de artsen zullen de aangewezen communicatiekanalen worden uitgewerkt en in juli 2015 zal een eerste kwalitatieve evaluatie gebeuren in overleg met de representatieve artsensyndicaten. In januari 2016 zal een eerste kwantitatieve evaluatie plaatsvinden op basis van de eerste 8 maanden van 2015. Ten slotte werden in het Nationaal Akkoord Geneesheren-Ziekenfondsen 2015 ook enkele punten opgenomen om het voorschrijfgedrag van artsen (bij) te sturen. Lees meer  • Comments(0)