Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

cholesterolverlagende pillen

VolksgezondheidPosted by franky demon Wed, June 03, 2015 10:13:42

Het cholesterolverlagend middel Crestor is in ons land de op twee na meest voorgeschreven cholesterolverlager. De vergoeding van deze pil weegt sterk op het budget van de ziekteverzekering, terwijl er goedkopere alternatieven zijn die even doeltreffend zijn. Ik vroeg de minister naar de regeling voor het voorschrijven van goedkopere geneesmiddelen. Tot 2015 moesten huisartsen 50% goedkope geneesmiddelen voorschrijven. Vanaf 2015 is deze regel verfijnd en worden artsen aangemoedigd om de goedkoopste geneesmiddelen voor te schrijven. Dit betekent dat een arts één van de drie goedkoopste geneesmiddelen van een bepaalde dosis voorschrijft. Op die manier worden geneesmiddelen nog goedkoper voor de patiënt en voor de ziekteverzekering. Enkel wanneer een switch naar een goedkoper middel voor verwarring of problemen kan zorgen bij de patiënt kan een duurder geneesmiddel worden voorgeschreven.

Ik stel mij ook vragen bij de online verkoop van geneesmiddelen zoals Crestor. Deze verkoop wordt aangepakt door in de eerste plaats het publiek bewust te maken van de risico’s die verbonden zijn aan het online kopen van geneesmiddelen via een campagne. Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) oefent via inspecteurs controles uit op het respecteren van de voorwaarden voor online verkoop van vergunde geneesmiddelen die vrij zijn van medisch voorschrift. De minister geeft toe dat het controleren van de websites een wereldwijde problematiek is die momenteel opgevolgd wordt op Europees niveau. Lees het volledige antwoord

  • Comments(0)