Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Dataretentiewet

Binnenlandse ZakenPosted by franky demon Wed, July 08, 2015 15:06:17

De dataretentiewet regelt sinds 2013 de opslag en de toegang tot communicatiegegevens. Deze wet was de omzetting van een Europese richtlijn die er kwam na de aanslagen in Londen en Madrid in 2006, met als doel de strijd aan te binden met terrorisme en zware criminaliteit. De Dataretentiewet bepaalt dat telecombedrijven minstens een jaar lang gegevens over elektronische communicatie moeten bijhouden. Politie- en veiligheidsdiensten kunnen die gegevens opvragen in het raam van een onderzoek. Het Grondwettelijk Hof oordeelde echter dat deze wet een inbreuk op de privacy is waardoor de wet nietig verklaart wordt. Ik vroeg aan de minister wat de concrete gevolgen hiervan zijn voor de politie.
De minister verzekerde dat de politiediensten voorlopig kunnen blijven werken als voorheen maar er blijven wel een aantal onduidelijkheden. Deze zaken moeten zo snel mogelijk uitgeklaard worden om te vermijden dat de politie- en inlichtingendiensten in het gedrang komen. Er werd reeds initiatief genomen om alle betrokken partijen samen te brengen en te zoeken naar een oplossing. Lees meer

  • Comments(0)