Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Terugbetaling maagverkleining vanaf 16 jaar

VolksgezondheidPosted by franky demon Wed, July 08, 2015 16:05:45
Steeds meer kinderen en jongeren kampen met obesitas. Er zijn al preventieve maatregelen, maar hier moet nog meer op ingezet worden. Hun probleem kan immers niet enkel herleid worden tot hun zwaarlijvigheid. Vaak kampen deze jongeren ook met andere problemen, bijvoorbeeld op psychisch vlak. Deze jongeren hebben vaak al een intensieve behandeling achter de rug, bijvoorbeeld in het zeepreventorium. Een maagverkleining wordt vandaag pas terugbetaald vanaf 18 jaar.
Ik pleitte in de commissie volksgezondheid samen met mijn collega Nathalie Muylle voor een terugbetaling van een maagverkleining vanaf 16 jaar. Dit moet mogelijk zijn mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan en dient steeds binnen een multidisciplinaire context te gebeuren. Lees meer


  • Comments(0)