Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Samenvoegen ICT-diensten gemeente en politie

PolitiePosted by franky demon Mon, September 14, 2015 16:03:02

Er zijn gemeentebesturen die hun ICT-diensten (gemeente en OCMW) willen samenvoegen in één gemeenschappelijke dienst. Hierbij willen ze ook de ICT-dienst van de politie toevoegen. Ik maakte mij bij deze samenvoeging wat zorgen over het beroepsgeheim omtrent de politie-informatie. De minister verzekerde echter dat in de wet op het politieambt artikelen opgenomen zijn die duidelijk omschrijven voor wie de politionele gegevens en informatie toegankelijk zijn. Bovendien dient voor lopende onderzoeken het geheim van het onderzoek eerbiedigt te worden. Het is dan de taak van de lokale korpschef en veiligheidsconsulent om gepaste maatregelen te nemen zodat de veiligheid van politie informatie maximaal verzekerd wordt.

Gemeenten kunnen zelfstandig beslissen hun ICT-diensten samen te voegen, zolang zij rekening houden met de praktische voorwaarden. Lees meer  • Comments(0)