Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Tussenkomst beleidsnota aministratieve vereenvoudiging

Tussenkomsten op beleidsnota'sPosted by franky demon Wed, November 25, 2015 17:17:08

Vandaag werd de beleidsnota administratieve vereenvoudiging besproken in de Kamercommissie. Ik wees de minister onder andere op de automatische toekenning van rechten. Hierdoor moeten diensten bij de doelgroep terechtkomen zonder administratieve rompslomp. Staatssecreatris Francken beloofde de automatische toekenning op te nemen en hier werk van te maken.


  • Comments(0)