Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Beleidsnota Binnenlandse Zaken en Federale Politie

Tussenkomsten op beleidsnota'sPosted by franky demon Thu, November 26, 2015 14:23:11
Bij de bespreking van de beleidsnota Binnenlandse Zaken en Federale Politie kaartte ik een aantal zaken aan vanuit de fractie.

Zo is voor de politie het kerntakendebat een goede oefening om te bekijken welke de kerntaken zijn van de politie en welke raken eventueel door andere partners kunnen overgenomen worden. Belangrijk hierbij is dat alle gevolgen in kaart worden gebracht. Ik denk dan aan de budgettaire gevolgen maar ook aan de mogelijke gevolgen van het afschuiven van taken. Het principe van de gemeenschapsgerichte politiezorg mag bij deze oefening niet uit het oog verloren worden.
Ik kaartte ook de gevolgen van het pensioendossier aan. Dit heeft immers een belangrijke impact op de beschikbare capaciteit van onze politiediensten.

De strijd tegen radicalisme en terrorisme zal de komende jaren grote budgettaire inspanningen vragen. Een repressieve aanpak is zeker nodig maar er moet ook voldoende aandacht zijn voor preventie van radicalisme.

Het item Civiele Veiligheid bevat onder andere de hervorming van de brandweer. Hierbij moeten we er blijven op toezien dat de voorwaarden voor aanwerving en opleiding voor vrijwillige brandweerlui op gelijke voet staan met die van de beroepsbrandweerlui.
Voor het noodnummer 112 drongen we nog eens aan op aan dat er snel werk moet gemaakt worden van een meertalige afhandeling van de noodoproepen.

  • Comments(0)