Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Tussenkomst gedachtewisseling Kanaalplan

Binnenlandse ZakenPosted by franky demon Thu, March 03, 2016 16:14:43
Om de specifieke problematiek rond radicalisering en terrorisme in de Brusselse gemeenten aan te pakken, werd het kanaalplan ontwikkeld. Belangrijk in dit plan is de samenwerking en informatiedoorstroming tussen verschillende diensten. We gaan dus naar een nieuwe vorm van werken rond veiligheid. Dit is nodig omdat we steeds vaker geconfronteerd worden met problematieken die grenzen overstijgen.

In de commissie was er deze week een gedachtewisseling met de minister over het Kanaalplan. Ik stelde hierover enkele vragen, onder andere over de nieuwe manier van werken rond veiligheid. We worden immers geconfronteerd met vormen van criminaliteit die grenzen overstijgen, zowel gemeentelijke grenzen als die van politiezones.
  • Comments(0)