Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Afwezigheidsgraad federale ambtenaren gestegen

Binnenlandse ZakenPosted by franky demon Tue, June 14, 2016 11:22:18

De afwezigheidsgraad bij federale ambtenaren is gestegen, dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg. De federale overheid noteerde vorig jaar 1,218 miljoen ziektedagen, tegenover 1,242 miljoen in 2011. Op het eerste zicht een daling maar in die periode is het aantal ambtenaren wel verminderd van 82.308 naar 74.976. Een ambtenaar heeft vandaag gemiddeld 16,3 ziektedagen, 1 dag meer dan in 2011. Door besparingen zitten ambtenaren op hun tandvlees. Er is dringend een plan van aanpak nodig naar ziektepreventie en het omgaan met een verouderd federaal ambtenarenkorps.

Lees hier het artikel:



  • Comments(0)