Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Wetsvoorstel tot wijziging van de op 16 maart 1968 gecoördineerde wet betreffende de politie over het wegverkeer wat de verbeurdverklaring en immobilisering van voertuigen betreft

Wetgevend werkPosted by franky demon Tue, June 21, 2016 12:02:41
Een voertuig kan na een overtreding alleen verbeurd verklaard of geïmmobiliseerd worden indien de overtreder tevens eigenaar is van het voertuig. Deze eigendomsvereiste levert belangrijke beperkingen op. Sommige bestuurders gebruiken opzettelijk een voertuig dat niet hun eigendom is om immobilisering
of verbeurdverklaring te ontlopen. De overtreder kan ook het voertuig van de hand doen en daarmee de verbeurdverklaring onmogelijk maken, nog vóór hij voor de rechter verschijnt.
Dit wetsvoorstel geeft de rechter de mogelijkheid om het voertuig van de overtreder verbeurd te verklaren of te immobiliseren in plaats van het voertuig waarmee hij de overtreding beging. Bovendien wordt verbeurdverklaring mogelijk van zodra er een verval van het recht tot sturen van drie maanden werd uitgesproken. Het zal ook mogelijk worden om een verbeurdverklaring bij equivalent uit te spreken indien
het voertuig onvindbaar is. Dit zal dan een overeenkomstig bedrag zijn van de waarde van de wagen die verbeurd is. Lees hier het wetsvoorstel


  • Comments(0)