Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Voorstel van resolutie betreffende het terugdringen van het gebruik van tabak en sigaretten

Wetgevend werkPosted by franky demon Tue, July 05, 2016 10:42:40

Het plan moet de regering ertoe aansporen om de Europese Tabaksrichtlijn zo snel mogelijk naar Belgisch recht om te zetten. Er worden een aantal maatregelen voorgesteld waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat zij roken minder aantrekkelijk maken en zelfs stevig terugdringen.

1. Verbod op de mentholsigaret

Volgens de Europese richtlijn moeten mentholsigaretten verboden worden tegen 2020. Wij zijn van mening dat dit zo snel mogelijk moet gebeuren als we zien dat 12% van de rokers mentholsigaretten rookt, en zelfs 17% bij de 15-24 jarigen.

2. Accijnsverhogingen niet op kap van dagbladhandelaars

Vandaag rekenen de tabaksproducenten de accijnsverhogingen, niet (enkel) door aan de consument, maar vaak ook aan de dagbladhandelaars. Het is de consument die moet afgeraden worden om te roken, dus hij moet de meerprijs voelen in zijn portemonnee, niet de lokale handelaar. Accijnsverhogingen doorrekenen aan de consument heeft een positief effect op de volksgezondheid en schaadt de handel niet.

3. Totaalverbod voor tabaksreclame

We pleiten ervoor om tegen het eind van deze legislatuur te komen tot een algemeen verbod op tabaksreclame, het uitstallen en zichtbaar presenteren van tabaksproducten. Tevens pleiten wij voor volledig neutrale sigarettenpakjes, de zogenaamde. Deze maatregel heeft echter maar effect als ze gekoppeld wordt aan verdere accijnsverhogingen.

4. Reglementering elektronische sigaret

Uit een onderzoek van de Hoge Gezondheidsraad blijkt dat er heel wat mogelijke schade is voor gebruikers van de e-sigaret. Ook hiervoor moet een wettelijk kader komen, net zoals reeds het geval is voor de andere tabaksproducten.

5. Verbod op roken in de wagen waar kinderen in zitten

Roken in de auto veroorzaakt tot 27% keer hogere concentraties aan kankerverwekkende stoffen dan roken in huis. Kinderen, zelfs tieners, hebben meestal geen keuze om wel of niet in een auto stappen waarin gerookt wordt. We willen dan ook een totaalverbod voor roken in de wagen wanneer een kind aanwezig is. Ook in Frankrijk, Engeland, Wales, Ierland en Italiƫ is een dergelijk verbod reeds van kracht.

6. Minimumleeftijd voor aankoop tabakswaren van 16 naar 18 jaar

De Hoge Gezondheidsraad pleit in haar recent advies voor het optrekken van de leeftijd waarop tabakswaren aangekocht mogen worden. Zelfs de tabaksfederaties pleiten hier actief voor. Van alle soorten drugs is het de nicotine die adolescentenhersenen het snelst gevoelig maakt voor verslaving. Het is dan ook belangrijk dat de leeftijd waarop jongeren tabakswaren kunnen aankopen tot op de leeftijd van 18 jaar gebracht wordt zodat jongeren minder gemakkelijk aan tabak geraken en het roken op deze manier sterk ontmoedigd wordt.

Lees hier de volledige resolutie  • Comments(0)