Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden wat de betrokken clubs betreft

Wetgevend werkPosted by franky demon Fri, September 16, 2016 14:19:43

De voetbalwet biedt een antwoord op hooliganisme. Een aanpassing van deze wet is noodzakelijk om tegemoet te komen aan de nieuwe competitieformule die in het seizoen 2016-2017 van start gaat. Alle clubs van de eerste twee nationale afdelingen en de eerste twee klassen amateurs vallen nu onder het toepassingsgebied van de voetbalwet m.b.t. feiten die het verloop van de wedstrijd kunnen verstoren. Ook het stadionverbod wordt uitgebreid tot de derde klasse amateurs. Lees hier het wetsvoorstel

  • Comments(0)