Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Eén derde van de federale ambtenaren werkt thuis

KrantenartikelsPosted by franky demon Fri, April 07, 2017 08:32:25
Een derde van de federale ambtenaren werkt regelmatig van thuis, dat blijk uit cijfers die ik opvroeg. Telewerk zit in de lift maar de grens is nog lang niet bereikt. Vandaag zien we dat vooral de jongere generatie telewerkt. Telewerk biedt voordelen voor de werknemers, die flexibeler kunnen werken en job en privéleven beter kunnen combineren. Maar er wordt ook meer gefocust op het resultaat, wat de werkgever ten goede komt.

De recent goedgekeurde wet wendbaar en werkbaar werk van Kris Peeters, maakt telewerk ook mogelijk in de privésector. Dit zal ook het aantal telewerkers bij de federale overheid waarschijnlijk nog doen stijgen in de toekomst. We moeten leidinggevenden dan ook warm maken om telewerk te stimuleren waar mogelijk. Belangrijk bij telewerk is dat er goede afspraken gemaakt worden.

Lees hier het krantenartikel:
Meer info vind je in het persbericht:
  • Comments(0)